Krvácení

Datum 24.10.2005 | Rubrika: zdravotník

Krvácení
  Příznaky krvácení
- viditelná rána na těle
- vytékání krve
- bolest
Krvácení


Krvácení
  Druhy krvácení
lehké

odřeniny
žilní krvácení
vlásečnicové krvácení
těžké

tepenné krvácení
Krvácení


Krvácení
  Ošetření - zastavení krvácení
Odřeniny
Stačí je vydezinfikovat, popřípadě jemně umýt. Můžeme ji překrýt náplastí, pokud je odřenina rozsáhlejší, použijeme sterilní obvazŽilní krvácení
Stačí použít tlakový obvaz, popřípadě jakkoli stlačit oba okraje rány. Při krvácení končetiny je dobré ji zvednout; snížíte tím tlak krve v končetině.Vlásečnicové krvácení
Tento druh poznáte vytékáním tmavé krve ve velmi malém množství, rány tohoto typu lze běžne klasifikovat jako odřeniny, stačí je tedy dezinfikovet, vyčistit a sterilně překrýt.
Tepenné krvácení
Toto krvácení je akutní – je třeba jej zastavit co nejdříve, a to nejprve stisknutím tepny prstem – v místě co nejblíže rány, mezi ní a srdcem. Tepnu musíme tisknout proti kosti.

- na ruce: Stiskneme tlakový bod pod dvojhlavým svalem (v horní části končetiny)

- na noze: Stlačíme stehenní tepnu v oblasti třísla, popřípadě pevně stáhneme úplně pokrčenou končetinu (obvaz vedeme kolem stehna a lýtka), nebo pevně stáhneme celou končetinu k pánvi (obvaz vedeme pod zády, přes lýtkovou kost)

- z tepny lícní: Stiskneme tepnu jedním prstem mezi koncem dolní čelisti a začátkem krku

- z tepny spánkové: Přiložíme prst na spánek, proti kosti (lebce)

- z tepny krční: Stlačíme jedním prstem, pouze na jedné straně

Je též možné použít nějaké zaškrcovadlo. To se používá pouze při tepenném krvácení končetin. Nejdéle se může použít na dvě hodiny – čas přiložení je nutný hlásit záchranné službě při předání zraněného.

Obsah rubriky První pomoc
  Obsah rubriky

  "První pomoc"
Vybavení lékárničky
  Vybavení lékárničky

Článek pochází z webu HUNUNPA.cz
http://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=869