Mník jednovousý


Latinský název: Lota lotaMník jednovousý
Průměrná délka: 50-80 cm

Popis:
Břišní ploutve leží před prsními, na hřbetě jsou dvě hřbetní ploutve. Jeden dlouhý vous je na bradě, dva krátké u nozder. naše jediná sladkovodní treskovitá ryba. Žije skrytě při dně, noční dravec. Hojný v horních tocích řek, v některých rybnících i přehradách.Článek pochází z webu www.HUNUNPA.cz
https://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
https://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=676