Mník jednovousý



Latinský název: Lota lotaMník jednovousý
Průměrná délka: 50-80 cm

Popis:
Břišní ploutve leží před prsními, na hřbetě jsou dvě hřbetní ploutve. Jeden dlouhý vous je na bradě, dva krátké u nozder. naše jediná sladkovodní treskovitá ryba. Žije skrytě při dně, noční dravec. Hojný v horních tocích řek, v některých rybnících i přehradách.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF