Světové strany

Stojíš-li čelem k severu, máš po pravici východ, po levici západ a za tebou je jih.


Světové strany

SseverVvýchod
JjihZzápad
JZjihozápadJVjihovýchod
SZseverozápadSVseverovýchod
SSZseveroseverozápadVJVvýchodojihovýchod
ZSZzápadoseverozápadJJVjihojihovýchod
SSVseveroseverovýchodJJZjihojihozápad
VSVvýchodoseverovýchodZJZzápadojihozápad
Článek pochází z webu www.HUNUNPA.cz
https://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
https://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=27