Světové strany

Stojíš-li čelem k severu, máš po pravici východ, po levici západ a za tebou je jih.Světové strany

SseverVvýchod
JjihZzápad
JZjihozápadJVjihovýchod
SZseverozápadSVseverovýchod
SSZseveroseverozápadVJVvýchodojihovýchod
ZSZzápadoseverozápadJJVjihojihovýchod
SSVseveroseverovýchodJJZjihojihozápad
VSVvýchodoseverovýchodZJZzápadojihozápad

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF