Semaforová abeceda

Semaforová abeceda, také nazývaná vlajková či praporková, byla kdysi nejrozšířenější způsob dorozumívání v námořní dopravě.Slouží k dorozumívání na delší vzdálenosti, ale s přímou viditelností. Správně se mají k signalizaci použít praporky, které tvoří bílé a červené trojúhelníky sešité do obdélníku 20 x 30 cm. Jednotlivá písmena jsou kódována vzájemným postavením paží. Zvláštní kód označuje pauzu a pozor. Anglický způsob, vycházející z pohybu paží ve směru hodinových ručiček, je součástí Mezinárodní signální knihy. Existují i semaforové abecedy národní, které se od anglického podstatně liší a mají s ním společných jen několik písmen.

  Písmeno Postavení Poznámky (Čísla) 
AObrázek se změněnou velikostí 1
BObrázek se změněnou velikostí 2
CObrázek se změněnou velikostí 3
DObrázek se změněnou velikostí 4
EObrázek se změněnou velikostí 5
FObrázek se změněnou velikostí 6
GObrázek se změněnou velikostí 7
HObrázek se změněnou velikostí 8
IObrázek se změněnou velikostí 9
JObrázek se změněnou velikostí Začátek
písmen
KObrázek se změněnou velikostí 0
LObrázek se změněnou velikostí 
MObrázek se změněnou velikostí 
NObrázek se změněnou velikostí Nerozumím
OObrázek se změněnou velikostí 
PObrázek se změněnou velikostí 
QObrázek se změněnou velikostí 
RObrázek se změněnou velikostí Rozumím
SObrázek se změněnou velikostí 
TObrázek se změněnou velikostí 
UObrázek se změněnou velikostí 
VObrázek se změněnou velikostí 
WObrázek se změněnou velikostí 
XObrázek se změněnou velikostí 
YObrázek se změněnou velikostí 
ZObrázek se změněnou velikostí 
 Obrázek se změněnou velikostí Omyl
 Obrázek se změněnou velikostí Začátek
čísel

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF