Semaforová abeceda

Semaforová abeceda, také nazývaná vlajková či praporková, byla kdysi nejrozšířenější způsob dorozumívání v námořní dopravě.


Slouží k dorozumívání na delší vzdálenosti, ale s přímou viditelností. Správně se mají k signalizaci použít praporky, které tvoří bílé a červené trojúhelníky sešité do obdélníku 20 x 30 cm. Jednotlivá písmena jsou kódována vzájemným postavením paží. Zvláštní kód označuje pauzu a pozor. Anglický způsob, vycházející z pohybu paží ve směru hodinových ručiček, je součástí Mezinárodní signální knihy. Existují i semaforové abecedy národní, které se od anglického podstatně liší a mají s ním společných jen několik písmen.

  Písmeno Postavení Poznámky (Čísla) 
AOriginální obrázek 1
BOriginální obrázek 2
COriginální obrázek 3
DOriginální obrázek 4
EOriginální obrázek 5
FOriginální obrázek 6
GOriginální obrázek 7
HOriginální obrázek 8
IOriginální obrázek 9
JOriginální obrázek Začátek
písmen
KOriginální obrázek 0
LOriginální obrázek 
MOriginální obrázek 
NOriginální obrázek Nerozumím
OOriginální obrázek 
POriginální obrázek 
QOriginální obrázek 
ROriginální obrázek Rozumím
SOriginální obrázek 
TOriginální obrázek 
UOriginální obrázek 
VOriginální obrázek 
WOriginální obrázek 
XOriginální obrázek 
YOriginální obrázek 
ZOriginální obrázek 
 Originální obrázek Omyl
 Originální obrázek Začátek
čísel




Článek pochází z webu www.HUNUNPA.cz
https://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
https://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=132