Alexandr S. Puškin - Eugen Oněgin

ALEXANR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799 1837)
EUGEN ONĚGIN (1831)


Puškin, A. S.: Eugen Oněgin, Státní nakladatelství krásné literatury a umění Praha, 1962, jedenácté vydání


Příběh se odehrává na venkově v Rusku. Na začátku 19. století.


Hlavní postavy – Eugen Oněgin – vzdělaný, slušný hoch s uhlazenými způsoby, kterého přestal bavit život, byl povrchní a lehkovážný


Eugen Oněgin pocházel z poměrně bohaté rodiny, mohl si dovolit navštěvovat několik plesů, bálů či slavností za jediný večer a ve společnosti byl také patřičně oblíbený a částečně i žádaný. Dívky ho milovaly, on si z nich dělal legraci a nebral jejich lásku vážně a společnost bavil řečmi o nezajímavých a nudných věcech, jak to ostatně vyžadovala. Tento život ho zanedlouho přestal bavit.
Po smrti svého strýce zdědil statek na malé vesnici. Jen několik dnů ho bavilo obcházet svá panství a začal se tu znovu nudit. Naštěstí se zanedlouho do sousedství přistěhoval Vladimír Lenskij, který měl v podstatě stejný problém a zanedlouho se stali přáteli „z nudy.“
Každý večer se bavili, až se jednoho dne Lenskij zamiloval do jisté Olgy, bydlící nedaleko. Když k ní měl jet na návštěvu, rozhodl se, že ji Oněginovi ukáže a vzal ho s sebou. Olga měla ještě sestru Taťánu. Bylo to mlčenlivé a zdrženlivé děvče. Na první pohled se Taťána do Oněgina zamilovala a zanedlouho mu napsala dopis s vyznáním lásky.
Ovšem Eugen nestál o její lásku a tak ji vysvětlil, že o ni nemá zájem. Ovšem Taťánu to nepřesvědčilo a vroucně ho milovala a trápila se pro něj. Mezitím se Lenskij oženil s Olgou a Oněgin se vrátil ke svému nudnému, zbytečnému životu.
Za nějakou dobu byl Oněgin Lenským pozván na oslavu Taťánina svátku. Po příchodu Eugena na oslavu byla Taťána velice rozrušena a tak mu došlo, že o jeho návštěvě předem nevěděla a že to byl Lenského nápad. Rozzuřilo ho to a chtěl se mu pomstít. Celý večer se pak schválně před očima Lenského věnoval Olze a tančil s ní. Její choť to nakonec nevydržel, odjel a rozhodl se vše vyřešit soubojem na život a na smrt. Tento dopadl vítězně pro Oněgina. Lenský byl zabit. Bohužel jeho smrt nebyla Olgou dlouho oplakávána. Brzy si našla jiného a zanedlouho se za něj provdala. Za to Eugen nemohl nést přítelovu smrt. Neustále se mu vracel a tak se rozhodl odjet na cesty.
Taťána se svou rodinou odjela do Moskvy, aby si zde našla ženicha. Začátky ve městě byly kruté, ale nakonec si zvykla a stala se z ní úplně jiná, chladná žena, také vážená. Provdala se za bývalého generála. Na jednom plese v Petrohradě, kde byl přítomen i Oněgin, se znovu potkali. Ale tentokrát neprahla Taťána po Eugenovi, ale naopak. Ještě nějakou dobu poté se kvůli ní trápil, ale nakonec ho odmítla stejně tak jako on ji…
Článek pochází z webu www.HUNUNPA.cz
https://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
https://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=388