Lejsek černohlavý

Je menší než Vrabec. Sameček ve svatebním šatě černo-bílý (oproti Lejskovi bělokrkému nemá bílý proužek kolem krku).

Originální obrázek
ŘádPěvci
ČeleďLejskovití
Rod a druhLejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
PopisJe menší než Vrabec. Sameček ve svatebním šatě černo-bílý (oproti Lejskovi bělokrkému nemá bílý proužek kolem krku). V prostém šatě je černá barva nahrazena šedohnědou; podobně jsou zbarveny i samice a mladí ptáci.
ProtředíVyskytuje se v lesích - především listnatých a smíšených - i v zahradách a parcích.
PotravaŽiví se hmyzem, za kterým vyletuje z vyvýšeného místa, anebo ho sbírá z větví a listí.
HnízděníHnízdí v dutinách a ptačích budkách. Na snůšce 4 až 7 vajíček sedí samička, mláďata krmí oba rodiče.


Článek pochází z webu www.HUNUNPA.cz
https://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
https://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=298