Mariánská Týnice

Mariánská TýniceMuzeum a galerie severního Plzeňska

Regionální muzeum umístěné v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa 40 km severně od Plzně.
Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století. Muzeum je zde od roku 1952.

Expozice Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici je orientována na vývoj historie tohoto regionu.

Stálé expozice muzea:
Historický vývoj severního Plzeňska:

pravěké dějiny - archeologické nálezy, gotické umění, bývalá oratoř s liturgickými předměty, barokní umění, cechovní památky, kultura 19. století, život na venkově v 19. století - dobový selský interiér, zemědělské nářadí, společnost v 19. století - školy, spolky, průmysl, kralovické loutkové divadlo, hračky 1. poloviny 20.století, interiér kuchyně 30. let 20. století, společnost v polovině 20.století.
Umělecká a užitková litina plaské železárny 19. století:
litinová kamna, drobná plastika, model železárny
Pamětní síň Marie Uchytilové
výtvarné dílo české sochařky a medailérky
Kostel Zvěstování Panny Marie
rekonstruovaná památka vrcholného baroka, obnovená kopule a interiér s freskovou výzdobou

Adresa:
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Mariánská Týnice 1
331 41 Kralovice

zdroj: www.marianskatynice.czČlánek pochází z webu www.HUNUNPA.cz
https://www.hununpa.cz

URL tohoto článku je:
https://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=1137