Antilopa losí

Latinský název: Oryx dammah Antilopa losí je sudokopytník z čeledi turovitých žijící na jižním okraji Sahary a ve východní a jižní Africe. Samci antilopy losí mohou vážit až tunu, mají spirálovitě stočené rohy dlouhé až 120 centimetrů a hnědočernou čupřinu srsti na hlavě. Samice antilopy losí je stejně jako skot shluknou při obraně mláďat a odradí tak i velké predátory včetně lvů.

savciplacentálovésudokopytníciturovitíantilopa losí
třídanadřádřádčeleďdruh


Antilopa losí
  • Hlavní potravu tvoří mladé větvičky a listí. Potravu trhají a sbírají pysky a cibule a hlízy rostlin vyhrabávají kopyty. Tyto antilopy jsou poměrně učenlivé a jsou v Africe chovány pro maso, mléko a kůži.
  • Tato antilopa je druhou největší antilopou na světě (větší je podobná antilopa Derbyho). Sdružuje se do početných stád, často smíšených se zebrami a jinými druhy antilop. Na mnoha místech je chována na farmách. Samice je březí 250-277 dní a rodí 1 mládě. Dožívají se až 25 let.

      Antilopa losí      Antilopa losí      Antilopa losí      Antilopa losí

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF