Tarbíček nejmenší

Latinský název: Salpingotus crassicauda Tarbíci jsou jedni z nejpozoruhodnějších hlodavců. Mají silně prodloužené zadní nohy a pohybují se jako malí klokani. Největší druhy jsou velké asi jako veverka, nejmenší sotva jako myš. Všichni tarbíci jsou noční zvířata a žijí v suchých stepních a pouštních krajinách se sporou vegetací. Ve dne svou přítomnost neprozradí. V noci jich můžeme ve světle reflektoru spatřit na příhodných místech spusty.

savciplacentálovéhlodavcitarbíkovitítarbíček nejmenší
třídanadřádřádčeleďdruh


Tarbíček nejmenší
  • Potravou jim jsou kořínky pouštních rostlin a pouštní hmyz.
  • Pravé hody jim nastanou tehdy, když zaprší a objeví se zelené lístky. Nejmenším druhem je tarbíček nejmenší. Jeho domovem jsou polopouštní krajiny Střední Asie.
  • Vyhrabává si nory pod trsy saxaulu nebo u paty větších kamenů. Tam taky samice rodí mláďata.
  • V zimě a v době velkého sucha upadají tarbíci do spánku, v němž se věechny fyziologické pochody silně zpomalují. Pak mluvíme o hibernaci(přečkávání zimy) anebo o aestivaci (přečkávání letního sucha).

      Tarbíček nejmenší      Tarbíček nejmenší      Tarbíček nejmenší      Tarbíček nejmenší

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF