Psoun prériový

Latinský název: Cynomys ludovicianus Psouni jsou příbuzní veverek a svišťů. žijí ve velkých často přímo obrovských koloniích, v pravých psouních městech. Nory vedoucí kolmo do země mají u vchodu nízký val, na kterém psouni panáčkují a střeží ostatní členy kolonie při pastvě. V nebezpečí se ozývají štěkavými zvuky, které jim vynesly jméno. Není snad dokonaleji sehraná společnost než psouní město.

savci
placentálové
veverkovití
veverky
psoun prériový
třída
nadřád
řád
čeleď
druhPsoun prériový
  • Vzájemné vztahy členů kolonie jsou přesně dány a dodržovány. Kdysi, když americké prérie nebyly ještě dotčené civilizací, byly kolonie mnohem větší. Jednotlivá města se spojovala a přecházela jedno v druhé.
  • Na ploše 65 000 km čtverečních, kde žila uzavřená populace, se odhadoval počet psounů na sto milionů! S postupným přeměňováním prérie v pastviny hubil člověk její původní obyvatele, a to z nejrůznějších důvodů. Psouny předevěím proto, že v okolí svých doupat spásali vegetaci a v jejich dírách si koně a dobytek lámali nohy.

      Psoun prériový      Psoun prériový      Psoun prériový      Psoun prériový

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF