Levhart skvrnitý

Latinský název: Panthera pardus Ještě dnes můžeme občas slyšet otázku: "Prosím vás, jaký je rozdíl mezi levhartem a panterem?" Musíme říci, že žádný. Obě jména označují tentýž druh zvířete. Rozlišení zavedli kdysi lovci, kteří větším kusům s mohutnější hlavou říkali panter a menším se štíhlejší hlavou levhart. Dnes víme, že tyto rozdíly jsou vázány na pohlaví. Panter byl tedy většinou samec, levhart samice.

savciplacentálovéšelmykočkovitílevhart
třídanadřádřádčeleďdruh


Levhart skvrnitý
  • Zajímavé je, že se výše uvedené pojmenování panter dost tvrdošíjně udrželo pro černě zbarvené levharty z Asie. A tak jsme u další otázky - Je černý levhart jiný druh než levhart skvrnitý? Není. Jsou to jen barevné odchylky v rámci stejného druhu.
  • Černí levharti jsou ovšem na některých místech hojnější. Např. ve vysokých horách nebo ve vlhkých pralesích.
  • Rozšíření levharta je neobyčejně velké. Zabírá celou afriku kromě Sahary, přes Sinaj vede do Malé Asie a odtud přes celou jihovýchodní Asii až na Dálný východ a na jihu na Jávu.
  • Levharta považujeme za nejobratnější šelmu. A právem. Dovede výborně šplhat, je silný a mrštný. Kořist vynáší na strom, aby ho při hodech nerušily jiné šelmy, především hyeny a šakali.

      Levhart skvrnitý      Levhart skvrnitý      Levhart skvrnitý      Levhart skvrnitý

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF