Gepard

Latinský název: Acinonyx jubatus Gepardi jsou vysloveně stepní zvířata, která ve dne loví a v noci odpočívají. Žijí jednotlivě, nebo v párech. Zdržuje-li se víc gepardů pohromadě, pak je to určitě matka, která vodí mláďata ještě v době, kdy mladí dosáhli její velikosti. Je to přibližně jeden rok. Potravou geparda jsou především menší druhy antilop. Když se gepard blíží ke stádu, vyhlédne si předem svou oběť.

savciplacentálovéšelmykočkovitígepard
třídanadřádřádčeleďdruh


GepardGepard
  • Gepard z posledního krytu, po fázi plížení, prudce vyrazí, prchající antilopu dostihne a srazí úderem předních tlap. Pak ji uchopí za krk a odvleče do houští nebo do vysoké trávy, aby ji nerušeně pozřel.
  • Protože je gepard běžcem na krátké tratě, dokáže kořist dohnat jen na úseku asi 200m. Nedostihne-li ji, pak od dalšího pronásledování upouští.
  • Kdysi žili gepardi po celé Africe mimo oblast pralesů, v Asii pak od Arábie přes celé Zakaspicko až do Indie. Asijští gepardi jsou až na nepatrné zbytky ve Střední Asii vyhubeni.
  • Také v Africe jejich stavy na mnohých místech povážlivě kolísají. Proto byl gepard vyhlášen za druh ohrožený vyhynutím.

      Gepard      Gepard      Gepard      Gepard

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF