Kutná hora

Vznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky dolování jsou podstatně dávnějšího data.

Kutná horaVznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky dolování jsou podstatně dávnějšího data. Povrchové výchozy stříbrných rudních žil byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci, kteří na svém hradišti Malíně - dnes součást Kutné Hory - razili v letech 985-995 z tohoto stříbra mince-denáry, které poznáme podle opisu "MALIN CIVITAS".

Dne 9. prosince 1995 byla v Paříži podepsána deklarace, kterou se Město Kutná Hora stalo součástí chráněného kulturního a přírodního dědictví zapsaného na Listinu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V prosinci letošního roku uplyne již 10 let od tohoto zápisu, kdy se historické centrum Kutné Hory, chrám sv. Barbory a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci staly součástí velké rodiny míst, jejichž zachování příštím generacím je celosvětovou prioritou.

zdroj: http://www.kutnahora.cz/

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF