Kroměříž

Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými přírodními podmínkami, na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy.

KroměřížSměrem na východ se otevírá úrodnému střednímu Pomoraví, ostatní pahorkatinné okolí vytvořilo přirozenou hranici prvních lidských sídel. Údolní zářezy v pahorkatinách vymezily vznik přirozených komunikací, na kterých se vytvářely v raně historických dobách obchodní cesty a stezky. Jejich přínos pro Kroměříž a okolí nebyl jen hospodářský. Byly cestami setkávání, vzájemného obohacování a prorůstání kulturních proudů a vlivů. Zde je střed Moravy; nejen v geografickém slova smyslu.

Mohutný, původně renesanční zámek na místě staršího sídla olomouckých biskupů, přestavěn barokně, později několikrát upravován. Podzámecká zahrada ve stylu anglického parku s několika památnými stromy (stáří až 500 let) a malou ZOO. Květná zahrada je typem francouzského parku s četnými romantickými stavbami (letohrádkem, kolonádou) a bludištěm. V zámku cenné historické interiéry a obrazárna s velmi vzácnými díly světových mistrů (Tizian, Cranach, Breughel, Dürer, Dyck). Tento zámek byl zařazen mezi památky světového dědictví UNESCO.

zdroj: http://www.kromeriz.cz/

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF