Mateřídouška tymián

Droboučký polokeř. Přímé větve jsou v dolní části značně zdřevnatělé...

Obrázek se změněnou velikostí
Čeleď
Hluchavkovité

Popis
Droboučký polokeř. Přímé větve jsou v dolní části značně zdřevnatělé a z nich vyrůstají bylinné výhonky se čtyřhranými lodyhami, po celém povrchu pýřitými. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, oválné až čárkovitě kopinaté nebo poněkud kosočtverečné, se zaokrouhlenými rohy, na okraji značně podvinuté, na líci lysé, s hustými tečkovitými žlázkami, na rubu chlupaté. V úžlabí lístku jsou nahloučené květy po 3-6 a na vrcholku tvoří přetrhovaný lichoklas.

Stanoviště
V teplých polohách, ale i v zahrádkách v podhorských oblastech. Na lehčích písčitých půdách bohatých na živiny, zvláště vapenatých.

Rozšíření
Je domácí ve středomoří u nás se pěstoval dříve jako koření.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF