Mateřídouška časná

Tato nízká, hustě trsnatá plazivá bylina má poléhavé lodyhy,...

Obrázek se změněnou velikostí
Čeleď
Hluchavkovité

Popis
Tato nízká, hustě trsnatá plazivá bylina má poléhavé lodyhy, které na dalších místech zakořeňují. Růstové vrcholy jsou bez květenství, bohatě květonosné jsou však šikmo vystoupavé boční větévky, vysoké jen 3-5 cm, řidčeji vyšší. Květonosné lodyhy jsou nezřetelně čtyřhranné, kolem dokola stejnoměrně chlupaté, s chlupy rovnoběžně odstálými nebo dole řídkými a sehnutými, popřípadě jsou dolní části lodyh lysé. Listy na květonosných lodyhách mají rozmanitý tvar a nestejnou velikost. Zdola směrem ke květenství se rychle zvětšují, horní jsou široce až okrouhle vejčité, zřídka okrouhlé nebo podlouhle oválné; dlouhé 8-12 mm, dolní jsou kopisťovité.

Stanoviště
Roste na výslunných, suchých travnatých stráních nebo na skalách a kamenitých svazích, zvláště na vápencích v nížině a pahorkatině.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF