Rdesno hadí kořen

Vytrvalá, 20 až 120 cm vysoká bylina.

Obrázek se změněnou velikostí
Čeleď
Rdesnovité

Popis
Vytrvalá, 20 až 120 cm vysoká bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, nevětvená, zakončená jediným lichoklasem. Přízemní listy podlouhlé, vejčité nebo kopinaté, špičaté, na bázi uťaté nebo mělce srdčité, celokrajné, řapík křídlatý. Lodyžní listy kopinaté až vejčité, na bázi klínovité nebo mělce srdčité, krátce řapíkaté, pouze horní listy přisedlé. Lichoklas hustý, válcovitý, na vrcholu tupý, květy jen 3 až 4 mm dlouhé, růžové, občas bílé, s nápadně vyčnívajícími tyčinkami.

Stanoviště
Vlhké louky, rašelinné louky, slatiny, světlé lužní lesy, břehy potoků, na půdách kyselých, s vysokou hladinou spodní vody.

Rozšíření
Celkově roste v subarktickém a mírném pásmu Eurasie, v Evropě ale chybí na Islandu, v severní Skandinávii a ve Středozemí.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF