Rdesno blešník

Jednoletá, i více než 1 m dlouhá bylina.

Obrázek se změněnou velikostí
Čeleď
Rdesnovité

Popis
Jednoletá, i více než 1 m dlouhá bylina. Lodyha vystoupavá, poléhavá až plazivá, větvená, chlupatá až lysá, často načervenalá a s černými tečkami, na uzlinách ztlustlá. Listy vejčité, kopinaté, vzácně i čárkovité, na bázi obvykle klínovitě zúžené, často s půlměsíčitou skvrnou, často načervenalé, botka v mládí k lodyze přitisklá, později volná, lysá až řídce plstnatá, na okraji někdy velmi krátce brvitá. Květenství husté, květy bělavé až růžové.

Stanoviště
Obnažená dna vodních toků, lomy, podél cest, příkopy, rumiště, navážky, pole, ojediněle i v mělkých vodách.

Rozšíření
V ČR od nížin až do horských oblastí roztroušeně až hojně (max. asi 1300 m n.m.). Celkově roste téměř po celém světě, v Jižní Americe jen občas a druhotně.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF