Úhoř říčníLatinský název: Anguilla anguillaÚhoř říční
Průměrná délka: 70-120 cm

Popis:
Tře se v moři. Dlouh hadovité tělo bez břišních ploutví; šupiny jsou velmi drobné a zarostlé hluboko v kůži. V době tření táhne ze sladkých vod Atlantikem do Sargasového moře a po vytření tam hyne. Listům podobné larvy jsou průhledné a plavou ke břehům Evropy s Golfským proudem. Mladé samice pak táhnou proti proudu řek, samci zůstavají v moři. Živí se vodními bezobratlými. Vysazován do rybníků, řek i přehrad.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF