Tábor

TáborJihočeské město je domácí i zahraniční veřejnosti známo především jako místo bezprostředně spjaté s významnou kapitolou evropských dějin – husitstvím. Historie města se však začala psát již ve 13. století. V roce 1420 zde husité založili opevněné vojenské ležení. Odtud pod velením hejtmana Jana Žižky a Prokopa Holého vedli své vítězné výpravy. Po porážce husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru táborských s císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor prohlášen za královské město.

Táborské památky přilákají každoročně tisíce našich i zahraničních turistů. K nejnavštěvovanějším z nich patří zejména pozdně gotická budova radnice, kde je umístěna expozice „Husité“ a galerie výtvarného umění Husitského muzea Tábor. Nachází se zde také vchod do historického podzemí, o které je mezi turisty nebývalý zájem. Prohlídkový okruh o délce asi 800 m vznikl propojením rozsáhlých sklepů městských domů. Příjemnou procházku křivolakými uličkami starého města mohou návštěvníci zakončit výstupem na jedinou zachovalou věž původního hradu Kotnov.

Již tradičně probíhá každý druhý víkend v září mezinárodní festival – Táborská setkání. Účastní se ho jak představitelé měst nesoucích jméno Tábor, tak zástupci historických spojenců, pokračovatelů, ale i odpůrců husitského hnutí. Jednou ročně se centrum Tábora promění na několik dní ve středověké město se svými trhovci, řemeslníky a rytířskými souboji.


web: www.taborcz.cz

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF