Pěchotní srub N – S 82 „Březinka“

Pěchotní srub N – S 82 „Březinka“Srub byl vybetonován ve dnech 4. – 9. října 1937. Do mnichovské krize byl z části vybaven technikou, vyzbrojen a obsazen osádkou v počtu 32 osob. Za okupace byl objekt silně poškozen, vystřeleny střílny a zvony. V současnosti se postupnými úpravami dostává objekt do stavu, v jakém se měl nacházet v roce 1939. Srub je oboustranný, má funkční originální filtrovnu, provozuschopný agregát na výrobu elektrické energie, plně vybavené místnosti pro velitele, telefonistu a zemní telegraf. Pravá střelecká místnost je vybavena lehkými a těžkými kulomety.

Srub Březinka můžete navštívit po celý rok každou sobotu od 10:00 do 19:00 hodin a o státních svátcích 1. a 8.5. 5. – 6.7. a 28.10. V letních měsících bývají členové klubu na Březince častěji (bez záruky) – v červenci a srpnu denně, v květnu, červnu, září a říjnu i v neděli.

Kontakt: Ing. Petr Charvát, Běloveská 851, 547 01 Náchod, telefon: 603 – 776 961 (mobil na srub) mimo návštěvní dny 491 – 427 855 (Mgr. Aleš Horák)
Doprava: pěšky z Náchoda – Lázní Běloves, nebo z Dobrošova po zelené turistické značce (obě trasy asi 1 km dlouhé).


web: www.brezinka.cz

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF