Potulky v anglickém „nebi“ (2.část)

Netřeba snad podotknouti, že tato sekta jest importovaným výrobkem americkým. Nové učení – pardon, náboženství spočívá na těchto hlubokých základech:

Hmota sama o sobě – praví šťastný vynálezce humbugu – jest líná, bezživotná, málomocná. Moc, hmotu oživující, jest božská. Nemoc ku příkladu jest nedostatkem životní síly, ergo nedostatek božství. Svatá nevyzpytatelná prozřetelnost vzbudila však muže, který nedostatek tento nahraditi jest s to. „Zdravitel ducha“, tak se nazývá šlechetný zakladatel sekty – jest osoba, která chová v sobě nadbytek božské síly a která ochotna jest, z nadbytku svého nemocné osobě přepustiti... Čtenář už chápe „kredo“ toho chlapíka... však pokračujme: Zdravitel se posadí zády obrácen k zádům osoby „nemocné“ a svými zády tře – za pakatýlek deseti šilinků čili naši pětky – záda nemocného tak dlouho, až jistá část božské jeho síly přejde v žíly a nervy „nemocného“...

To je, co nazývám pohodlné, snadné a příjemné. Třeš a třeš tak dlouho, až spasení se stane hotovým skutkem. Je-li tvoje kněžka příjemnou ženštinou – krásné pohlaví není z armády tříčů vyloučeno – operace se zajisté nemine s úspěchem. Jak vidíme, je cesta ku spasení nad pomyšlení blízká a snadná. Za dobrý výsledek se ručí. Potřebuje-li vynálezce samospasitelné své církve ochranné známky s heslem navrhl bych: „ Asinus asinam fricat“.

pokračování příště

Zábavné listy – ročník XIV. z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF