Potulky v anglickém „nebi“ (1.část)

Právě vydaný kalendář anglických puritánů na rok 1892 vykazuje osmnáct nových sekta náboženských společností. K svému politování shledávám, že v seznamu schází sekta „rozumných křesťanů“. Však upokojme se; osmnáct zbrusu nových náboženství je dosti pěkná cifra.

Zde jsou:

Křesťanský spolek samostatný; Kostelní armáda; Nové církev anglická; Svobodná armáda spásy (nebezpečný konkurent „generála“ Bootha); Armáda anglikánská; Israel: starý a nový dům Židů; Děti Israele; Královská armáda; Svatí pozdních dnů(!); Členové ráje; Armáda primitivních methodistů; Armáda svatých poutníků; Synové a dcery Páně; Positivisté (totiž novějšího vydání); Ochrana svaté církve; Děti Kristovy; Efereimité a Theosofisté.

Nediv se, uzříš-li za krátko, snad už na přes rok v seznamu nových náboženských sekt materialisty a atheisty. Pravím náboženských sekt, neboť v Anglii se může státi, že i atheisté povýší svoji „víru“ na důstojenství náboženské.

U nás, na pevnině, jest náboženství monopolem; v Anglii jízdou o závod, steeple-chase; u nás nová idea, nová theorie, jež spatřivši světlo světa, setkává se s úspěchem, jest základem nové školy; v Anglii základem nové církve, nového náboženství.

Uslyšíte co nevidět o sektě, která nade vší pochybnost dobude si v říši Johna Bulla nesmírné popularity; jest to sekta „tříčů“, čili, abych užil výrazu technického a původního, „frikcionářů“.

pokračování příště

Zábavné listy – ročník XIV. z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF