Divadlo 4 (dokončení)

Naproti píli, s jakou úlohy dámské byly sehrány, lze vytýkati pánům citelnou neznalost úloh, což kusu na velikou bylo závadu.

Již od prvého aktu byly tyto nedostatky patrné zvlášť na panu Sedláčkovi a později též na panu Šmahovi. Úlohy nebyly dle našeho zdání promyšleny a sám pan Seifert pochybil, že úlohu záletnického hraběte příliš bodře, srdečně hrál. Zdá se, že herci méně rutinovanému, než panu Seifertovi, nebylo by se podařilo světáka tak skvěle idealisovati. Zcela správně pojal úlohu drsného myslivce pan Slukov a nevelkou, ale významnou roli knížete Felixe pan Bittner.

Zdá se nám však, že by se panu Bittnerovi lépe hodila úloha hraběte Bély, neboť obor páně Seifertův jest zcela jiný.

Ku konci dovolujeme se poukázati na malé nedostatky konečných effektů: když ku př. ve čtvrtém aktu hrabě chce myslivce zastřeliti, lépe by bylo na jevišti ručnici pouze připraviti k výstřelu a teprv za kulisou pomstychtivost svou ukojiti, neboť v situaci podobné, jako jest hraběte Bély, žádný člověk nemůže tak dlouho puškou v líci mířiti, až se uráčí oponě spadnouti. Lépe za jevištěm střeliti do vzduchu. Pak se nám zdá ku konci pátého aktu zmínka o příchodu pana kardinála poněkud zbytečnou; bylo by lépe neznámého pana kardinála nevoziti vůbec po vorech v povodni.

Obecenstvo bylo animováno velmi dobře a po druhém aktu, kdy objevil se po mnohém potlesku pan spisovatel, byly již rozjařenost a napjetí všeobecné.

Zábavné listy – ročník XIV. z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF