Rakouská arcikněžna Luisa a Bedřich August Saský

Pozornosť vzbudil sňatek, jenž vykonán byl ve Vídni v rodině císařské. Arcikněžna Luisa, dcera arciknížete Ferdinanda IV. Toskánského, dostala za manžela královského prince Saského Bedřicha Augusta.

Obě vznešené rodiny jsou již ode dávna zpřízněny krví a přátelskými styky. Otec i děd nevěstin měli za manželky princezny saské a starší sestra Bedřicha Augusta jest chotí arciknížete Otty, druhorozeného syna bratra císařova Karla Ludvíka. Sňatek arcikněžny Luisy, která čítá 21 let, vykonán ve Vídni dne 20.listopadu s velkou okázalostí, načež se oba novomanželé do Prahy podívali, odkud pak dne 24.listopadu 1891 odcestovali na trvalé sídlo své v královském hradě Drážďanském.

Písmo svaté starého i nového zákona.
Skvostné vydání s obrazy Gustava Doréa. Přehlíží Dr. Th. P. Ant. Lenz, probošt na Vyšehradě. Sešit 61. a 62. Evangelium sv. Lukáše a sv. Jana. Patero obrazů představuje mučednickou smrť Kristovu. Nakladatel Jan Otto v Praze.

Stará komedie.
Tři nové kapitoly z ní. Napsal Fr. Táborský. Obsah: Velký sněm ptačí. Dubnové nálady. Masopust. Básník na konci knihy poznamenal: Dubnové nálady a Masopust tvoří II. a III. kapitolu nedokončeného románu Stará komedie. Pod tento široký plášť schoval se tentokrát i Veliký sněm ptačí. Nákladem J. Otty.

Sychrova éra.
Román z maloměstského života. Napsal Dr. Josef Laichter. Vychází v Ottově Laciné Knihovně národní.

Zábavné listy – ročník XIV. z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF