Návrat na loď (dokončení)

Loď pomalu docela zastaví a na ose své spočine. Mezitím byly připevněny klády v předu v čele paluby, jež dosud na palubě byly přidělány, a to tím způsobem, aby dlouhá jejich část s lodě vodorovně nad moře vyčnívala. Na ně zavěsí se Jakubův žebřík, po němž námořníci dolů do velkého člunu sešplhají.

Lézti po žebříku Jakubově není maličkostí. Jestiť to loď vysoká, od hladiny mořské nahoru na palubu je cesta dlouhá a ta musí rychle býti vykonána; stává se, že nováček, nemající dosud cviku v lezení, mine se s příčkou žebříku, který se stáčí a houpe pod lezci, a zůstane pak na rukou viseti ve vzduchu; zatím však jiný za ním slézající námořník šlape mu na ruce. Když pak mužstvo, určené k výpravě na břeh, vesměs je ve člunu, odrazí se od lodi a spěje se k pevnině.

V určitou dobu vrací se člun zase zpět, obtěžkán dopisy, zprávami, novinami i zásobami. Mnoho se tu vypravuje pak na lodi, mnohý se veselí a raduje ze zpráv, jež ho právě došly, jiný pak zarmoucen ubírá se do své kajuty, aby zde vzpomínkami ulevil bolu svému nad ztrátou, o níž v dopise se právě dověděl.

Pohádkové večery slova literární podnik pro dítky. Malé knížečky o 32 stranách zavírají v sobě pohádky, jež dítky tak rády poslouchají. V každém sešitu jest několik pohádek. Pohádkové večery vycházejí nákladem knihkupce dra. Fr. Bačkovského v Praze.

Zábavné listy – ročník XIV. z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF