Nové Hrady

Nové HradyRozloha Novohradska je cca 36.000 ha a jeho přirozenou hranici na jihu a jihovýchodě tvoří Novohradské hory, jejichž nejvyšší vrcholy dosahují nadmořské výšky přes 1.000 m. Novohradskými horami probíhá státní hranice s Rakouskem. Je to kraj hlubokých lesů s relativně zachovalou přírodou a nejstaršími přírodními pralesovitými rezervacemi v České republice i střední Evropě – Žofínským a Hojnovodským pralesem, které byly vyhlášeny již v roce 1838. Severozápadní část území je pokryta stříbřitými hladinami četných rybníků, lemovaných hrázemi porostlými alejemi staletých dubů.

Turistické a historické zajímavosti: Terezino údolí – je to přírodně krajinářský park, založený v druhé polovině 18. století, s několika empírovými stavbami, vodními nádržemi a uměle vybudovaným vodopádem. Tereziiným údolím vede 5 km dlouhá přírodovědná naučná stezka se 14 zastávkami. Oblíbená vycházková trasa vede parkově upraveným údolím proti proudu říčky Stropnice k penzionu Hamr a dále k budově Lázniček a k pobořenému Modrému domu, kde se údolí svírá v hluboký skalnatý kaňon a ze skalní stěny vytéká z výšky 17 m umělý vodopád. Pro obdivovatele přírodních krás, harmonické krajiny, myslivce a rybáře doporučujeme vycházku do přírodního parku Bažantnice -–Kapinov – Janovky. Neméně zajímavou je i vycházka do státní přírodní rezervace Červené blato, která se nachází uprostřed komplexu rozsáhlých lesů zvaných odnepaměti Dolní Hvozd. Jihozápadně od Nových Hradů stojí tvrz Cuknštejn, z větší části v původní podobě. Stojí na vyvýšenině nad přírodním parkem Terezino údolí. Tvrz patří k nejzachovalejším a nejzajímavějším památkám svého druhu v jižních Čechách. Novohradský hrad se vypíná na srázném západním výběžku ostrohu mezi říčkou Stropnicí a Novohradským potokem. Celý hrad je obehnán hlubokým vyzděným příkopem, který nemá co do mohutnosti mezi českými hrady konkurenci. Přes příkop vede k přední bráně most, kdysi padací. Novohradský zámek byl postaven jako letní sídlo Buquoyů. K zámku přiléhá park ve kterém si můžete prohlédnout mnoho zajímavých a chráněných dřevin. Klášter servitů – nově opravený klášter, celoročně přístupný veřejnosti, v chodbách se pořádají výstavy. Klášter je možné navštívit a prohlédnout si zde upravenou zahradu, vychutnat klid a pohodu této historické budovy.

web: www.novehrady.cz

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF