Řády a vyznamenání v Rakousko – Uherské říši (závěr)

Císař František Josef založil na památku svého 25letého panování dne 2. prosince 1873 pro všecky osoby bez rozdílu hodnosti a postavení, kteří nějaké výpravy polní za jeho vlády se účastnili, válečnou medaili, kterou náš panovník jako nejvyšší velitel rakousko – uherské armády stále na prsou nosí.

Konečně ustanovil císař dne 12.března 1890zavedení vojenské záslužné medaile, kterouž nosí osoby, jimž pochvalné uznání za vynikající skutky ve válce, anebo jimž výraz spokojenosti za výtečné služby v míru vysloveny byly. Dále schválil, aby pro vojenský služební kříž platily 3 třídy, a sice 3. třída po 25leté službě, 2. třída po 40 a 1. třída po 50 letech dokonané služební doby, kterouž možno získati služební kříž. Těm osobám, kteréž před prohlášením tohoto nařízení obdržely pochvalné uznání neb projev císařské spokojenosti, bývá ve smyslu stanov záslužní medaile dodatečně odevzdána. Vojínové v mužstvu, kteří, plných 12 roků v činné službě strávili, obdrží kříž druhé třídy, první třídu obdrží mužstvo 24 roků sloužící.

Staročeská země
Satyra (Alegoria, Protheus felicitatis et miseriae Čechicae.) Od Jana Floriana Hammeršmieda, faráře týnského v Praze r. 1715 do verše 105 složená, od jesuita dokonaná a r. 1829 podruhé do tisku dána od Jana Hýbla. Pověstná tato knížka vydána jest po třetí nákladem dra. F. Bačkovského.

Tylových spisů
vyšel sešit 88. s pokračováním listů divadelních a literárních. Celkem vyjde ještě sešitů 6. Nakladatel Al.Hynek v Praze.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF