Řády a vyznamenání v Rakousko – Uherské říši (5. část)

Zlatá a stříbrná medaile udatnosti. Zlatá má jen jednu třídu, stříbrná má dvě třídy, velkou a malou. Poprvé byly před polní výpravou proti Turkům r. 1788 raženy a jejich stanovy 1789 císařem Josefem II. vydány. Majetníkům zlaté medaile udatnosti jest vyměřen jakožto vojínům ve službě postaveným denní příplatek 10 – 40 kr. stříbrné medaile 5 – 10 krejcarů.

Aby se vojáci a důstojníci k praporům připoutali, jsou vojenské služební odznaky (zlaté a stříbrné) zavedeny a sice jak pro mužstvo, tak pro důstojníky o 2. třídách; odznaky vždy po 18 letech služebních mužstvu a po 25 nebo 50 letech služebních důstojníkům se propůjčují.

Jiné čestné vyznamenání jsou: vojenský záslužný kříž s válečnou neb bez válečné dekorace za vynikající činy důstojníků v míru a válce. Zlatý a stříbrný záslužný kříž s korunou neb bez koruny za vynikající služby občanské i vojenské; u vojska pouze pro mužstvo. Vynikající služby v oboru umění a literatury odměňují se zlatou medailí a řádem pro litteris et artibus (zlatým neb stříbrným). Pro polní duchovenstvo jest za čestnou působnost duchovní záslužný kříž (zlatý neb stříbrný) ustanoven. Z dob válek za osvobození roku 1813 – 1814 pochází civilní čestný kříž a vojenský kříž (dělový kříž) z r. 1814. Také jsou v platnosti jakožto znaky pro památku papežský, pak z polní výpravy 1864 Šlesvik – Holštýnský a Tyrolský na obranu země z roku 1866. – pokračování příště-

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF