Řády a vyznamenání v Rakousko – Uherské říši (4. část)

Až do 18. července 1884 s propůjčením řádu železné koruny 3. třídy a rytířským křížem řádu Leopoldova byl dědičný stav rytířský spojen; řádem železné koruny 2. třídy, pak komandeurským křížem řádu Marie Terezie dědičný stav svobodných pánů a konečně řádem železné koruny 1. třídy, velkokřížem řádu, Leopoldova a velkokřížem řádu Štěpánova hodnost tajných radů, kteréžto povýšení v stavy u všech řádů s jedinou vyjímkou řádu Marie Terezie, byly zrušeny.

Z čestných vyznamenání uvádíme v první řadě propůjčení čestných vlajek dvou tříd od roku 1850 zavedených, za vynikající služby velitelů lodí.
Bílá čestná vlajka jest určena pro velitele lodí, kteří nejprve novou obchodní cestu do vzdálených zámořských zemí s dobrým výsledkem otevrou, aneb jinakými jízdami nebo nautickými tvorbami vůbec pro rozšíření a povzbuzení rakousko – uherské námořní jízdy a vlastního obchodu na moři obzvláště zasloužilými se stali, anebo vysvobozením porouchaných lodí a podobnými chvalitebnými činy vynikli.
Červenou čestnou vlajku obdrží každý rakousko – uherský velitel lodí, který svá plavební náležitosti proti nepřátelskému, nebo lupičskému napadnutí s výsledkem ubrání aneb v námořní bitvě útok bojem odrazí, aneb rakousko – uherským válečným lodím pomocí přispěje. Majetnictví takové čestné vlajky opravňuje majitele zakročit o záslužný kříž a mužstvo takové dekorované lodi obdrží peněžité odměny. –pokračování příště-

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF