České Budějovice

České BudějoviceČeské Budějovice jsou největším městem jižních Čech, městem plným historie a pozoruhodných památek, ale také obchodním, hospodářským, politickým a kulturním městem regionu. Město leží na jihovýchodním okraji Českobudějovické kotliny, která byla díky své výhodné poloze na důležité obchodní stezce osídlena již před mnoha staletími. Právě zde, na soutoku řek Vltavy a Malše, nechal český král Přemysl Otakar II, v roce 1265 založit město, které nazval Buduoyz – Budějovice. Město mělo sloužit jako pevná opora panovníkovy moci proti rozpínavosti tehdy mocného rodu Vítkovců, později známých jako Rožmberkové.

V letech 1825 – 1832 byla vystavěna podle plánů otce a syna Gerstnerových první evropská kontinentální koněspřežní železnice spojující České Budějovice s rakouským Lincem, která zajišťovala dopravu nejen zboží, ale i osob. S koněspřežní železnicí se do města začal stěhovat i průmysl. V poslední třetině 19. století vznikají ve městě také podniky založené českým kapitálem. Nejvýznamnější z nich byl Český akciový pivovar – dnešní Budějovický Budvar, který proslavil město v mnoha zemích světa.

České Budějovice, dnes již stotisícové město, se svým návštěvníkům mohou pochlubit celou řadou zajímavých pamětihodností. Jednou z nich je bezesporu náměstí Přemysla Otakara II., které svou rozlohou jednoho hektaru patří k největším v České republice. K dominantám města patří rovněž 71,9 m vysoká goticko – renesanční Černá věž, která sloužila jako strážní věž a zvonice. Nejstarší dochovanou stavbou ve městě je klášter, který se nachází v sousedství městských hradeb. Do dnešních dnů se dochovaly také části městského opevnění a to zejména podél slepého ramene řeky Vltavy. Zajímavostí Českých Budějovic jsou památky koněspřežní železnice. Patří k nim bývalý hostinec „U zelené ratolesti“ na Husově třídě, který byl nejsevernějším bodem železnice. Další památkou je relikt budovy c. k. solního skladu, kam byla ukládána sůl přepravená po železnici. Strážní domek v Mánesově ulici byl dříve součástí nákladového nádraží. Dnes patří Jihočeskému muzeu a je zde umístěna expozice věnovaná koněspřežní železnici.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF