Řády a vyznamenání v Rakousko – Uherské říši (3. Část)

Řád železné koruny, trojtřídní, založil původně dne 5. Června 1805 jakožto vítěz lombardský císař Napoleon I. Roku 1816 povýšil císař František tento řád za rakouský domácí řád pro zásluhy občanské i vojenské. Toho času se týž řád buď s válečnou dekorací neb bez ní propůjčuje.

Řád Františka Josefa má 3 třídy, z kterých druhá třída s hvězdou aneb bez hvězdy propůjčena bývá; byl založen dne 2. Prosince 1849, rozšířen dne 25. Prosince 1850 našim panovníkem nynějším a uděluje se osobám zasloužilým bez rozdílu stavu, rodu a náboženství.

Řád Alžběto-Teresiánský založen pro 21 potřebných a službou velice zasloužilých generálů a plukovníků, kterým výslužby o 500 zl., 800 zl. a 1 000 zl. se zvyšují. Toto nadání založila původně císařovna Alžběta Kristina, vdova císaře Karla VI. (1711 – 1740) roku 1750 a její dcera Marie Terezie jej obnovila r. 1771.

Císař jest velmistrem všech řádů, jen pro řád hvězdového kříže jest císařovna nejvyšší ochranou paní. Řád ten, který je dámám z vysoké šlechty se propůjčuje a rovněž jako řád zlatého rouna dvorního řádem jest, byl 1. února 1668 od císařovny Eleonory, rozené vévodkyně z Mantovy založen. Císařovna Eleonora byla třetí manželkou císaře Ferdinanda III. (r. 1637 – 1657).

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF