Pevnostní město Josefov

Pevnostní město JosefovPevnostní město Josefov je od roku 1948 součástí východočeského města Jaroměř.

Pevnostní město Josefov založil císař Josef II. Podle plánů francouzského inženýra Duhamel de Querlonde vyrostla v letech 1780 – 1787 nad soutokem řek Labe a Metuje pevnost, která je vrcholným dílem evropského fortifikačního stavitelství. Zbrojnici, nemocnic, velitelství, kasárna a jiné vojenské budovy doplnily v následujících letech civilní domy stavěné dle přísného regulačního plánu. Město sevřené uvnitř mohutných hradeb tak získalo neopakovatelný vzhled a charakter. Dominantou náměstí je empírový kostel z let 1805 – 1811. Turistickou atrakcí jsou podzemní chodby, které byly významnou součástí obranného systému pevnosti. Romantiku jejich prohlídky umocňuje osvětlení voskovými svíčkami. Promenády kolem Josefova, park a vojenský hřbitov s pozoruhodným pomníkem ruských zajatců z první světové války jsou dalšími místy vhodnými pro volný čas a odpočinek.

V pevnosti Josefov je celkem cca 70 km chodeb. Část zpřístupněná veřejnosti měří asi 1 km a její prohlídka trvá přibližně 1 hodinu. Otevřeno je v dubnu a říjnu o sobotách, nedělích a ve svátek a od května do září každý den kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00, v květnu až září úterý až neděle od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Prohlídky se konají v minimálním počtu 8 osob. Hromadné výpravy lze objednat na telefonním čísle +420 491 812 731. V podzemí je stálá teplota 6°C.

web: www.pevnostjosefov.cz

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF