Řády a vyznamenání v Rakousko – Uherské říši (2. část)

Z vděčnosti za vítězství císařských vojsk pod generálem Daunem nad pruským vojskem za osobního velení krále Bedřicha II. (1740 – 1786) u Kolína v Čechách dne 18. června 1757 založila císařovna Marie Terezie v den bitvy řád svého vlastního jména, řád Marie Terezie z dvou tříd záležejících.

Syn její Josef II. založil prostřední třídu, tak zvané kommandeury, pročež tento řád má nyní tři třídy. Majetník řádu, pouze důstojníkům za vynikající udatnosť udělovaného, může povýšen býti v dědičný stav rytířský a dostává roční požitek, který postupně na 500 zl., 800, 1500 a 3000 zl. se vyměřuje. Krom těchto beneficií přinášel řád tento vyznamenaným zaopatření jich vdov a k žádosti dekorovaných také povýšení v dědičný stav svobodných pánů.

Řád svatého Štěpána aneb královský uherský sv. Štěpánský řád jest založen císařovnou Marií Terezií dne 5. května 1764. Tento řád má tři třídy, a byl původně pouze pro šlechtu určen, která sobě v úřadech civilních zásluh zjednala. Později se propůjčoval také důstojníkům.

Řád Leopoldův, toho času s válečnou dekorací aneb bez válečné dekorace, byl zřízen od císaře Františka (1792 – 1835) dne 6. ledna 1808 na památku otce jeho Leopolda II., jakožto vyznamenání za vynikající věrnosť a příchylnosť k panujícímu domu a pro zásluhy o vlasť. Jest též trojtřídní.

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF