Neštěstí v Tyrolsku

Tiché a půvabné údolí Eisack v Tyrolsku bylo v noci ze 17. na 18. srpna 1891 dějištěm hrůzy. Potok protékající toto údolí strží mračen vystoupil ze břehů a zatopil krajinu.

Hrozným přívalem, jakého není v kraji pamětníka, utrhla se nade vsí Kolmanem příkrá stěna skalní a zasypala potok, avšak mocné proudy vody prorazily tuto překážku a s jekotem valily se údolím ke Kolmanu, zaplavily vesnici a strhly mlýn i čtrnáct jiných stavení. Obyvatelé jednak pohřbeni byli v sutinách, jednak proudem strženi. I vzalo za své 39 životů lidských. Železniční hráz Jižní dráhy v délce 700-800 metrů byla zničena a pospoj přerušen. Škody byly ovšem veliké i konány sbírky ve prospěch rodin tímto neštěstím živelným postižených.

Fysické pokusy. Tužka na hrotu stojící. Kapesní nožík hrotem velkého tělíska zarazí se do tužky a to blízko špičky. Pak se nožík otevře víc nebo míň, až dosáhne se potřebné rovnováhy.
Těleso, jež tužka s nožíkem tvoří, má stejnou rovnováhu, protože tíha jeho spočívá na špičce, již postaviti lze na prstě, na roh u stolu a podobných místech.
Otevře-li se nožík více nebo srazí-li se trochu, bude tužka pak státi více nebo méně kolmo.

Panorama výstavy. Skvostnou památkou na jubilejní výstavu českou roku 1891 jest jemný barvotiskový obraz nazvaný Panorama, kteréhož titule tato zdárná práce také zasluhuje. Obraz vyšel nákladem Hynkova knihkupectví a poskytuje utěšený pohled na výstavní pavilony a paláce, v nichžto naše obecenstvo tak rádo prodlévalo.

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF