Pokusy fysikální 2

Vejce stojící na okraji láhve. Do pěkné rovné zátky korkové zabodnou se dvě stejně těžké vidličky, načež se spodní plocha zátky vyhloubí tak, aby jedna špička vajíčka do dutiny se vměstnala. Takto obtěžkané vejce (syrové i vařené) zkouší se pak několikráte postaviti na kraj lahve, což se záhy docílí, ovšem stojí-li lahev samotna pevně.

Pokladna „Ústřední Matice školské“ na jubilejní výstavě v Praze. „Ústřední Matice školská“, jejíž zdar měl by každý Čech míti na zřeteli, učinila také na naší výstavě pokus o přomnožení prostředků, jimiž vykupuje českou mládež v poněmčených krajinách z drápů germanizace a nevědomosti. Na několika místech vyvěšeny byly pokladničky pro milodary, vybíráno také v ochutnávárnách a konečně postavena i velká zasklená pokladna před Křižíkovou fontánou. Věrní Čechové ukládali do této pokladny svůj dar Svatováclavský, i bylo tam prodlením dvou měsíců vloženo 4 067 zl. 44 kr. Do ostatních pokladniček dali výstavní hosté 3 794 zl. 52 kr. – Tento peníz jest ovšem nedostatečnou náhradou újmy, kterou jubilejní výstava Ústř. Matici školské učinila. Veškeré mysli zaujaty byly v roce 1891 výstavou, pro níž činěny velké náklady. Ruch výstavní utichl. Jest na čase, aby obecenstvo pamatovalo opět na náš nejdůležitější a dosud nejzdařilejší podnik národní.

V novověkých lázních přírodních. I vymyslila si „věda“ lázeňská novinku: hosté mají chodit bosi po písčitých cestách. Vyhřátý písek působí prý velmi dobře na rozrušené čivy. Novověký spůsob života jest příčinou, že asi dvě třetiny lidstva má pobouřené čivy či nervy. Ta bosá společnost lázeňská stojí za podívanou!

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF