Pokusy fysikální

Talíř točící se na jehle. Při produkcích eskamotérských vídali jsme, že umělec točil na konci hole talíři, kotouči, mísami, klobouky atd. Obyčejně jsou to předměty dřevěné neb kovové, jichž rovnováha, spočívající v síle odstředivé, ustává, jakmile pohyb jich stane se buď zdlouhavým, buď ustane-li zcela.

Způsob, jakým lze docíliti rovnováhu talíře na jehle spočívajícího jest tento: Dva válcové kolíky rozštěpí se v středu a do konce každého z toho povstavšího kusu zabodne se vidlička do úhlu ostrého. Na to položí se tyto půlválce stejně daleko od sebe a kraj talíře tak, aby zuby vidliček kraje talíře se dotýkaly. Takto připravený talíř nastrčíme pokud možno středem na hrot jehly, zabodnuté ouškem do zátky lahvové a talíř jež následkem přítěže své těžisko hodně hluboko má, stojí pevně, ano – počínáme-li si opatrně – můžeme talíř ten do pohybu vésti, jenž značně dlouho potrvá, ježto tření mezi hrotem jehly a talířem je nepatrné.

První železnice
Pouhý pohled na první železnici, která roku 1829 spojila anglická města Liverpool a Manchester, přesvědčuje nás o velikém pokroku v dopravě železniční. Pohodlí, o němž první železniční cestující a podnikatelé ani tušení neměli, jest na železnicích opatřeno, a přece se nám zdá to všechno býti nedokonalé, stížnosti ozývají se napořád. Kdy asi bude cestující obecenstvo uspokojeno? (Opravdu jde o článek z roku 1892!!! – poznámka autora)

Malé noviny pro děti vydává pražské knihkupectví a antikvariát Dra. Fr. Bačkovského v sešitech s obrázky. Jsou určeny pro žáčky, kteří se teprv čísti učí.

Zábavné listy ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF