Divadlo

Pan František Kolár dovrší koncem příštího měsíce svou čtyřicetiletou činnost při českém divadle a hodlá odstoupiti. Dojista k žalosti všeho obecenstva. Jsouť v repertoáru úlohy, pro které velká čásť obecenstva jiného herce si představiti nedovede.

František Kolár je velikým umělcem, působení jeho jako herce i režiséra má pro umělecký rozvoj našeho divadla význam hluboký. Poprvé vystoupil akad. malíř Fr. Kolár na jeviště českého, tehdy stavovského divadla pražského dne 30. listopadu 1851 v Claurenově veselohře „Amerikánský ženich v Čechách aneb Brambory na loupačku“, v němžto zhýřilého jinocha hrál „s neobyčejnou na začátečníka routinou“ – jak v Lumíru ze dne 4. pros. 1851 čteme. Avšak bylo k tomu třeba více let, než Kolár svému nadání platnost zjednal. Když však se tak stalo, zůstal již napořád v prostředí našich umělců dramatických až do dneška.


Pomník Krištofa Kolumba
Podivný pomník, neřkuli podivínský. Návrh je od architekta Alberta de Palacio v Bilbau. Na podstavci 80 metrů vysokém spočívá železná koule mající v průměru 300 metrů. Na kouli umístěna loď Kolumbova. Koulí má býti znázorněna naše planeta s moři a zeměmi. Aequator představuje galerii kouli obmýkající, kilometr dlouhá a 14 metrů široká. V jižní polovici koule má vésti dráha až k Aequatoru, odtud má býti položena zvenčí spirální trať až k severnímu pólu. Střed podstavce tvořiti má rotunda, v nížto budou postaveny různé sochy velikého námořníka. Původce projektu má za to, že 100 000 osob vnitro kolosálního pomníku nepřeplní. Pomník celý má býti 400 metrů vysoký, má zaujímati plochu 282,600 metrů a míti prostory 14,137,857 m.

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF