Z národní poesie francouzské (limousinské)

Parafrase Jaroslava Vrchlického
Píseň Markétky



1. Dokavad jsem byla malá,
na pastvu jsem se sama hnala,
teď však co jsem velká již,
s hochy velikou mám tíž.

2. Ráno travou plnou rosy
běhají už za mnou bosi,
každý nese bezdechý
mišpule mi s ořechy.

3. Jeden za ručku mne chytá,
druhý vrkoče mi splítá,
třetí samá hubička
ptá se: Chceš mne maličká?

4. Kdybych řekla: Mám tě ráda,
šel by za mnou; v domě váda
povstala by z toho hned,
macecha zlá jako jed.

5. Kdybych řekla: Nechci tebe,
o vlastní bych přišla nebe,
kdo pak mi je nahradí?
Kdo mi ze vsi poradí?

6. Věru, lepší malá býti
a na pastvu sama jíti,
nežli v tomto boji zlém
vyhýbat se hochům všem!

Výstavní kuplet. Všem přátelům a nepřátelům výstavy napsal a vydal Jos. Šváb v Praze, Mostecká ulice č.4.

Průvodce českým rájem. Díl druhý: Turnov, Malá Skála, Sychrov a Kozákov s okolím. Napsal Jos. Ed. Pryl. S mapkou a 8 obrázky. Spis vyšel u Fr. Vonky v Turnově.

Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF