Za císaře pána …

Surcouf. Jméno Surcouf (Sirkuf) stalo se za jubilejní výstavy zemské u nás populární. Náleží statečnému větroplavci, jenž po nezdaru „kapitána“ Wolffa zavítal z Paříže do Prahy a podnikal tu nejprv sám, potom se slavným Godardem odvážné větroplavby. Surcouf je mladý, asi 28 let muž, roztomilý v obcování společenském a svého umění větroplaveckého výborně znalý.


Suahelci. Výkonný výbor výstavní postaral se o zvláštní podívanou. Objednal celou společnost vnitroafrických Suahelců, kteří v aréně vzduchoplavecké prováděli svoje hry a tance národní. Společnost v posledních dnech výstavy se v Praze rozmnožila: Suahelka jedna porodila na výstavě děvčátko zdravé a jadrné. Zdali pak dítě to spatří ještě někdy své rodiště?
Dvaačtvrtmiliontý. Při zahájení výstavy v polovici května jsme doufali, že navštíví ji asi milion osob. Když ten počet byl dne 26.července p. Lokayem dovršen, měli jsme laskominu na milion druhý, na jehož oslavu vybírali jsme Svatováclavský dar ve prospěch Ústřední Matice školské s přáním, aby druhý milion aspoň ve svátek Svatováclavský byl docílen. Avšak stalo se tak o den dříve, jenže za pobytu panovníkova v Praze při velikém návalu lidstva nemohl ten moment býti oslaven. I odročena slavnost k dovršení prvé čtvrtky milionu třetího – do polovice třetího milionu jsme si počítat netroufali – a počet 2,250.000 skutečně dodělal se dne 11.října, Jan Bartoš, obchodní cestující firmy Felklovy v Praze jest ten šťastný smrtelník, jenž sotva kdy se nadál, že bude slavným dvaačtvrtmiliontým! Na památku své slávy si kromě zlatých hodin s řetězem odnesl tisícerá blahopřání.


Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF