Stalo se za C. & K.

Panovník v Praze. V sobotu dne 26.září 1891 v době ranní zavládl v královském hlavním mstě Praze neobyčejný ruch. Ulice plnily se lidstvem. Průčelí domů do ulic byla všade okrášlena, na stožárech v ulicích postavených i na domech vlály prapory barev zemských i říšských.


Toho dne přijel do Prahy král český a císař rakouský František Josef I., aby týden v Čechách pobyl, prohlédl si především naši chloubu, zemskou výstavu jubilejní, jejíž je vznešeným protektorem, i aby spatřil rozkvět veleobce pražské a měst k ní přilehlých. Na nádraží uvítán byl panovník náš především českým i německým oslovením purkmistra pražského Dra Šolce.

Při jízdě do královského hradu na Hradčanech byl panovník bouřlivě, nadšeně a srdečně pozdravován tisíci a tisíci lidu voláním „slávy“, střelbou z děl na výšinách kol Prahy.

Po příjezdu byla audience hodnostářů duchovních vojenských i občanských a české šlechty. Odpoledne pak o půl druhé jel panovník do výstavy.

Večer pak bylo slavnostní představení v Národním divadle, jež k první této návštěvě mocnáře se skvostně vyzdobilo. Orchestr zahrál rakouskou hymnu a poté následoval první akt české opery Dvořákovy „Jakobín“.

V neděli po ranní mši v dvorní kapli bylo přijetí všech okresních starostů království českého. Odpoledne následovala prohlídka Starého města, městské radnice, ústavu pro vzdělání českých učitelek, Rudolfina, nové čtvrti města Holešovice – Buben a letecké školy.


Zábavné listy – ročník XIV z roku 1892

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF