Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ

MARYŠA (1894)Mrštíkové A. a V.: Maryša, Albatros, Praha 1983, čtvrté vydání


Maryša je drama – tragédie z venkovského prostředí o pěti jednáních. Odehrává se v jedné jihomoravské vesnici koncem devatenáctého století (1886).


Hlavní postavy - Maryša – selka, velice citlivá dívka toužící po upřímné lásce,
nedokázala se vzepřít rodičům ani svému muži, kterého nenáviděla.
Lízal - sedlák, otec Maryši, byl chamtivý, vypočítavý a kvůli penězům neváhal provdat svoji dceru za muže, kterého nesnášela. Byl ovšem citlivější než jeho žena Lízalka a dcery mu bylo líto.
Francek - baráčník, cílevědomý, šlechetný a statečný muž, který miloval Maryšu a ona jeho.


Příběh začíná loučením vesnice s branci. Na vojnu odešel i Francek, kterého milovala Maryša. Slíbili si věrnost, ovšem díky neúprosnosti a neustálému naléhání a donucování ze strany jejího otce, matky i tety se rozhodla stát se manželkou Vávry. To byl mlynář, který již měl děti a svoji předchozí manželku doslova utrápil. Bohužel Lízalovi a jeho ženě šlo především o peníze, a proto na sňatku tak trvali. Maryša tedy svolila, ale varovala je.
Když se Francek vrátil z vojny, Maryša byla jako vyměněná. Byla velice sešlá a skoro nemluvila. Nejen on, ale také sousedé Lízalovi neustále vyčítali to, jaký své dceři zařídil život a on si to uvědomoval. Navíc se ho Vávra rozhodl žalovat za to, že společně s Maryšou nedostal slíbené peníze jako věno. Francek se k Maryše otevřeně hlásil, několikrát byl u ní ve Vávrově domě a s Vávrou se také do krve pohádal.
Francek na Maryšu naléhal, chtěl, aby s ním utekla do Brna, kde pro ni i pro sebe měl práci. Ale ona, jakožto věřící, nedokázala manžela opustit a zůstala doma. O této návštěvě se posléze dozvěděl Vávra a rozhodl se Francka zastřelit. Naštěstí se netrefil. Kvůli Vávrově neustávající touze zabít Francka, kterého Maryša stále potají milovala, se rozhodla svého muže zabít. Do kávy mu nasypala otrušík a otrávila ho tak.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF