Alois Jirásek - Proti všem

ALOIS JIRÁSEK (1851 - 1930)

PROTI VŠEM (1894)Jirásek, A.: Proti všem, Krásné nakladatelství literatury a umění, Praha 1961, čtvrté vydání


Román o těžkém životě nadaného zpěváka a hudebníka. Je rozdělen do tří částí:
→ Skonání věků
→ Kruciata
→ Boží zástup


Děje se v Čechách za doby husitských válek (první třetina patnáctého století).I. Skonání věků

V první části knihy je popisován rozruch a zmatek prvních let po upálení mistra Jana Husa – boje mezi katolíky a husity, vypalování a ničení kostelů, far i klášterů.
Právě před husity utíkali louňovický probošt Petr, jejich zarytý nepřítel a novicka Marta, která byla namáhavou cestou téměř vyčerpána. Směřovali na hrad Přiběnice, který byl majetkem Rožmberků. Probošt zde měl přítele, o kterém věděl, že mu poskytne ochranu.
Ovšem omylem se dostali do Hvozdna, kde je přijal vladyka Ctibor. Poskytl jim přístřeší i přes to, že byl stoupencem husitů, ale příčilo se mu jejich ničení a zabíjení (byl svědkem vypálení sousední vesnice). Ctibor měl dceru Zdenu a synovce Ondřeje. Ten se zamiloval do novicky, ale bylo jasné, že z této lásky nemůže nic být. Ctibor byl zpočátku velice bezohledný, svoji dceru provdal za svého přítele, který si ji nevšímal a nakonec se upil k smrti. Po rozhovoru s ní Ctibor pochopil, jaký ve skutečnosti byl a změnil se ve starostlivého a citlivého člověka.
Po uzdravení Marty se společně s proboštem za doprovodu Ondřeje vydali do Přiběnic, kde je vlídně přijali a Petr zde jednal s knížetem ohledně svého vypáleného kláštera.
Zároveň je popisováno založení Tábora – husitského města, kde si všichni byli rovni, měli společný majetek a vyznávali učení mistra Jana Husa. Většina obyvatel z nižších vrstev byla nadšená a opouštěla svá obydlí, ničila je a přidávala se k husitům.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF