Jan Neruda - Balady a romance

JAN NERUDA (1834 - 1891)
BALADY A ROMANCE (1883)Neruda, J.: Balady a romance, Orbis, Praha 1951, první vydání


Dílo obsahuje osmnáct převážně epických balad a romancí, ve kterých se autor vyjadřuje a hlásí k tradicím lidové poezie. V některých baladách se vyjadřuje k postavení českého národa a k jeho charakteru (například známá Romance o Karlu IV.).


Balady a romance:
• Balada pašijová
• Balada horská
• Balada dětská
• Balada česká
• Romance o Černém jezeře
• Romance o Karlu IV.
• Romance o jaře 1848
• Romance italská
• Romance helgolandská
• Balada zimní
• Balada stará – stará!
• Balada tříkrálová
• Romance štědrovečerní
• Balada májová
• Balada rajská
• Balada o duši Karla Borovského
• Balada o polce
• Balada o svatbě v Kanaán
Balada pašijová
Líčí Satanovu nespokojenost nad spasením světa obětováním Ježíše. Vyplývá najevo, že největšími muky pro Krista bylo vidět jak pod křížem trpí jeho matka.

Balada horská
Vypráví o síle a moci upřímné dětské lásky. Dítě ošetří Kristův obraz, který se druhý den zázračně vyléčí – na obraze nejsou vidět šrámy na Ježíšově těle.

Balada dětská
Malé, nemocné dítě spatří u svých nohou smrt – v dětské podobě. Ta dítě láká, aby šlo s ní. Paralelně je líčen obraz utrápené matky.

Balada česká
Příběh o rytíři Palečkovi, který se ocitl mezi lesními ženami a ty mu splnily jeho přání – po smrti vždy na jaře ožije na osm dní – jaro = nejkrásnější roční období, příroda se probouzí.

Romance o Černém jezeře
Černé jezero je zde popisováno jako tajemné místo, cesta do podsvětí, kam putují po smrti lidské duše.

Romance o Karlu IV.
Velice známá romance ukazující charakter českého národa. Na první pohled drsný, je nutné proniknout mu hlouběji pod kůži.

Romance o jaře 1848
Zde je popisováno krátké období po revoluci v roce 1848, kdy byl český národ na chvíli svobodný a bojovalo se za demokratické ideály.

Romance italská
Popisuje okamžik popravy mnicha, který bojoval za svobodu Itálie, kdy i samotný Kristus stál pod červeným praporem znamenajícím svobodu. Mnich opovrhoval soudci a označil je jako ty, kteří se zprotivili víře.

Romance helgolandská
Vypráví o otci, který chtěl zajistit dceři věno, a proto v noci navedl loď na útes a ráno ji vykradl. Ovšem velmi se divil, když v lodi našel mrtvého svého budoucího zetě.

Balada zimní
Čaroděj vzkřísí tři oběšence a chce, aby mu sloužili, ovšem zlo je potrestáno a další den již na stromě visí čtyři oběšenci.

Balada stará – stará!
Dialog mezi matkou a dcerou; dcera není spokojená s tím, že se narodila jako nemanželské dítě a chce svojí smrtí pod mlýnskými koly ukázat, kdo je svůdcem matky.

Balada tříkrálová
Zpočátku popisuje příchod tří králů k Ježíšovi a jejich vyjádření úcty, ale pak zpochybňuje jejich budoucí oddanost spasiteli – budou si chtít udržet vlastní moc.

Romance štědrovečerní
Líčí Petrův sen o venkovském uctívání Ježíška.

Balada májová
Dívka, která nemá milého, kouzlí a prosí svatou Petronilu, aby jí dala ženicha.

Balada rajská
V této baladě je satiricky ukázáno, že na světě nejsou žádné věrné ženy – svatá Eližběta, patronka věrných žen, již pět set let neviděla žádnou věrnou ženu.

Balada o duši Karla Borovského
Tři duše se chtěly dostat do ráje, dvě dobré a jedna hříšná – duše Karla Borovského. Ta se nakonec do ráje dostala také, a to, za svoji modlitbu k svatému Janu Nepomuckému.

Balada o polce
Romance na oslavu české polky jako národního tance. Popisuje, jak z nudného, neveselého města polka učinila město veselé a bavící se.

Balada o svatbě v Kanaán
Vypráví o biblickém příběhu jak Ježíš učinil svůj první zázrak – v Kanaán proměnil vodu ve víno.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF