Mechanika - Pohyb rovnoměrně zrychlený

Dalším z pohybů je pohyb rovnoměrně zrychlený. To znamená, že rychlost stoupá stále stejně,

což vyjadřuje zrychlení (písmenko a - v jednotkách metry za sekundu na druhou):

Obrázek se změněnou velikostí

Pokud chceme spočítat okamžité zrychlení, musíme si zjistit delta v. Od nové rychlosti odečteme počáteční rychlost, což je delta v. Delta t je čas, po který jsme sledovali změnu rychlosti. To mezi sebou vydělíme a dostaneme okamžité zrychlení.

Vzoreček:

Obrázek se změněnou velikostíŠipky nad písmenky vyjadřují, že to je vektor.

Pokud známe zrychlení (a), můžeme používat vzoreček:

Obrázek se změněnou velikostí
Pro zjištění dráhy rovnměrně zrychleného pohybu nám poslouží trošku složitější vzorec:

Obrázek se změněnou velikostí
s0 vyjadřuje dráhu ujetou před započetím zrychlování
v0 vyjadřuje rychlost dosaženou před započetím zrychlování
a je zrychlení
t je čas, po který probíhá zrychlování

Volný pád je specifický typ zrychlení, protože známe zrychlení, které je "lehce" závislé na nadmořské výšce a zeměpisné šířce (to se ovšem zanedbává).
Normálové zrychlení má přesnou hodnotu:

Obrázek se změněnou velikostí

A poslouží nám již známe vzorečky, kam místo a dosadíme g:


Obrázek se změněnou velikostí


Obrázek se změněnou velikostí

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF