Mechanika - Vektor

Vektor

Mezi vektory (Vektorové fyzikální veličiny) patří například rychlost, zrychlení, síla, moment síly, magnetická indukce.

K určení těchto veličin je třeba znát nejen jejich číselnou hodnotu (Kolik?=12) a měřící jednotku (Jednotka?=m/s) souhrně označené jako velikost vektoru, ale i směr vektoru.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF