Mechanika - Rovnoměrný pohyb

Rovnoměrný pohyb znamená, že se rychlost tělesa (hmotného bodu) nemění. Tedy síly působící na těleso jsou v rovnováze.

Například: Na auto působí tahová síla motoru a odporová = třecí síla vzduchu, které jsou stejné, takže auto jede pořád stejnou rychlostí.

Pro počítání při rovnoměrném pohybu se používá tento vzoreček:

Obrázek se změněnou velikostí
s vyjadřuje vzdálenost v metrech
v vyjadřuje rychlost v metrech za sekundu
t vyjadřuje čas v sekundách

Samozřejmě pokud za čas dosadíme hodiny, vyjdou nám metry za hodinu, popřípadě používané kilometry za hodinu, pokud dosadíme kilometry a hodiny, atd...

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF